Vision

At stimulere bevidst stillingtagen til nye perspektiver på virkeligheden igennem site specific dialog og teaterkunsten

TeaterKUNSTs mission

  • At bryde konventionerne for rum og performance
  • At skabe debat og dialog omkring identitet igennem et sprog, der er tilgængeligt for alle
  • At facilitere møder for at øge forståelse og tolerance mennesker imellem

TeaterKUNST arbejder ud fra tre nøglesætninger

Vi udforsker historier fra virkeligheden

Temaerne bliver til ved at smide gamle, støvede teaterbegreber ud af vinduet og pirrer til nysgerrighed og indlevelse ved at sløre grænserne mellem fiktion og virkelighed. Vi holder et vågent øje med nutidige dilemmaer, udforsker og udfordrer disse gennem teaterkunsten.

Vi udforsker dialog og involvering

Teater der præsenterer nye perspektiver og andre stemmer i den bedste udvikling af empatimusklen for alle deltagere. Vi involverer deltagerne i dialog og medskabelse, og stimulerer bevidst stillingtagen til og nye perspektiver på virkeligheden i alt vores arbejde.

Vi udforsker rum og scener

Ethvert rum er en scene og vi udforsker alle former for rum, og bruger rummets muligheder aktivt. Vi er hele tiden på udkig efter nye rum, der stimulerer evnen til at absorberer virkeligheden. De rum vi skaber er fyldt med nærvær, overraskelser og intensive oplevelser.

 

TeaterKUNST metode

TeaterKUNST er en teaterforening der altid arbejder performativt i forestillinger, workshops, events og festivals

Vi smider gamle, støvede teaterbegreber ud af vinduet og pirrer til nysgerrighed og indlevelse ved at sløre grænserne mellem fiktion og virkelighed. Vi søger at nedbryde skellet mellem virkeligheden og kunsten. Vi performer virkelighedens dilemmaer og tror på, at vi ved at skabe indsigt også skaber forandring.

TeaterKUNST arbejde i de performative universer sker gennem

  • Leg, spil og story telling til at give de svageste stærke stemmer, til at træde ud af gamle roller og opfattelser og gruppedynamikker med mulighed for at lege sig ind i nye virkeligheder
  • Publikumsinvolvering, co-creation og dannelse for nænsomt at inkludere publikum nænsomt og deltagere i forestillinger og workshops, fordi vi ønsker at skabe ansvar og vilje for egen forandring
  • Handlekraft, empowerment og kreative kompetencer for at skabe forståelse for egne valg, konsekvenser, indre og ydre grænser og inspirere tro, vilje og tillid til evner, potentiale og kompetencer hos publikum og deltagere
  • Coaching, nærvær og vejledning  som inspiration til refleksion, læring og handling gennem kærligt nærvær og spørgsmål til at forstå muligheder og potentiale hos den enkelte og i samfundet

TeaterKUNST har udviklet principper baseret på eksisterende filosofier og teorier, der altid vil være synligt

Playing for real er et princip udviklet af TeaterKUNST, der anvender teatrets grundredskaber; kommunikation, leg, spil, sanser, nærvær, bevidsthed og fokusskabelse, til at skabe et åbent rum, hvori deltagerne kan synliggøre deres forhold til forskellige udfordringer. Vi kan forstå hinanden, hvis vi lytter.

Oswaldo er et princip udviklet af Layla Mollerup baseret på den brasilianske polemiker, Oswald de Andrade´s ”Manifesto Antropófago”. I gennem leg, kommunikation, performance, spejling, kropsforståelse og sanser opfordrer til at optager andre kulturer i eksisterende kultur. For i fordøjelsesprocessen, vil der igennem optagelsen af ”det fremmede”, kunne opstå en ny og bedre forståelse for gensidigheden i kulturerne, absorberet og integreret inde i os selv.